Knjiga ki je dobesedno izven tega sveta. Prenesite si jo in jo preberite ter si ustvarite svoje mnenje!

Raeljansko Gibanje

Mednarodni SexEd dan

petek 20 november 2015 - 23:00:00


VSEM VLADAM SVETA: Naprošamo vas, da ponovno preučite UNESCO-vo poročilo o spolni vzgoji, upoštevate priporočila ki izhajajo iz raziskav strokovnjakov in uveljavite ta temeljna načela.

Decembra 2009 je UNESCO objavil znanstveno poročilo z mednarodnimi smernicami o spolni vzgoji, ki jih je sestavila skupina strokovnjakov, ki je, preden je prispela do zaključkov, analizirala več kot 80 raziskav.

Te smernice, namenjene učiteljem in zdravstvenim delavcem, sestojijo iz izobraževalnih ciljev, zadanih glede na starostne skupine (5-8 let, 9-12 let, 12-15 let, 15-18 let), in vključujejo teme kot so pomembnost razmerij, pomembnost užitka, seksualna raznolikost in razmnoževalno seksualno zdravje.

Kljub temu da so to poročilo sestavili strokovnjaki in temelji na dokazih, je njegov vpliv oslabil pritisk verskih organizacij, ki so dosegle odstranitev poučevanja o samozadovoljevanju.

Edini ki so usposobljeni za odločanje o vsebini spolne vzgoje so strokovnjaki s področja spolne vzgoje, ki vsi, tako kot raeljanska filozofija, priznavajo pomembnost tega, da ob občutenja užitka nimamo občutka krivde. Edina skrb bi moral biti zdrav razvoj otrok vse dokler ne odrastejo in tudi kasneje, brez vsakega vmešavanja verskih prepričanj njihovih staršev.

Zaradi tega prosimo, da vlade vseh držav uveljavijo smernice ki so jih objavili strokovnjaki UNESCA, za spolno vzgojo od petega leta starosti dalje, vključno z informacijami o samozadovoljevanju. Pomanjkanje spolne vzgoje je škodljivo in nihče ne more ignorirati opustoševalnih učinkov ki jih imajo tabuji in predsodki do spolnosti na zelo konzervativne družbe.